Contributie

Seizoen 2017-2018

 

Verenigings

Voetbalveld

Totaal

Senioren

€ 61,50

€ 113,50

€ 175,00

JO18 – JO19

€ 39,00

€ 96,00

€ 135,00

JO17 – JO17

€ 39,00

€ 84,00

€ 123,00

JO14 – JO15

€ 39,00

€ 79,00

€ 118,00

JO12 – JO13

€ 39,00

€ 73,00

€ 112,00

JO10 – JO11

€ 39,00

€ 67,00

€ 106,00

JO7 – JO9

€ 39,00

€ 39,00

€ 78,00

Niet spelend lid

€ 61,50

€ 0,00

€ 61,50

Donateur

 

€ 40,00

Contributie exclusief  € 10,00 inschrijfgeld.

De   betalingen gaan d.m.v. factuur. Deze factuur wordt 1x per jaar naar u toegezonden.

Er is ook een mogelijkheid om u factuur te ontvangen via de e-mail

Het voetbalseizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei.

Als u kiest voor een regeling dient u dit voor 30 mei kenbaar te maken.

Postbanknummer : NL17 INGB 0000 772610

t.n.v. Penningmeester “De Egelantier Boys”

Rotterdam