Jeugd subsidies

Jeugdsportfonds Rotterdam

Voor wie?
Het fonds richt zich op Rotterdamse kinderen van vier tot en met zeventien jaar, waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum.

Wat?
Het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoedt twee soorten kosten die kinderen maken wanneer ze bij een sportvereniging sporten. De eerste is een vergoeding voor de contributie van een sportvereniging. De tweede zijn de daarbij benodigde sportartikelen. De maximale bijdrage per kind per jaar bedraagt € 225,-.

Hoe?
Een aanvraag verloopt altijd via een intermediair. Dit zijn personen die op een professionele manier bezig zijn met jeugd, zoals een medewerker van Bureau Jeugdzorg of een leerkracht op school.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.jeugdsportfonds.nl.

Stichting Leergeld Rotterdam

Voor wie?
Schoolgaande kinderen van vier tot achttien jaar van ouders met lage inkomens.

Wat?
Stichting Leergeld Rotterdam ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële hulp te verstrekken voor bijvoorbeeld schoolreisjes, een computer etc. De stichting treedt ook op als intermediair voor het Jeugdsportfonds Rotterdam. Alleen de kosten van een lopend seizoen of schooljaar komen voor vergoeding in aanmerking.

Hoe?
Een aanvraag voor een huisbezoek kan worden ingediend door het versturen van het digitale aanvraagformulier op www.leergeld.nl/rotterdam. Ook kunt u Stichting Leergeld Rotterdam bellen tijdens het telefonische spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend van 10:00 – 12.00 uur op telefoonnummer 010-2400189.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.leergeld.nl
.