Sponsorplan

 


Advertentie

 Een advertentie in ons goed gelezen clubblad ”de E.B. ‘er”  wordt per  seizoen geplaatst van juli tot en met juni. (een voetbalseizoen)

Er worden  jaarlijks minimaal 20 edities gedrukt in een oplage van ca. 250 stuks.

De kosten van een advertentie is uiteraard afhankelijk van het formaat en waar de advertentie wordt geplaatst.

(zie onderstaand tabel).

1/3
pagina

1/2
pagina

1/1
pagina

€ 50,00

€ 75,00

€ 150,00

Een advertentie wordt geplaatst voor minimaal één seizoen. De Overeenkomst wordt na verloop van het  eerste seizoen stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

De lay-out van de advertentie dient door de sponsor te worden aangeleverd.


 
Voor de adverteerder:

De adverteerder krijgt het clubblad gratis toegezonden.

 

Advertentie kabelkrant

Ook is het mogelijk voor een advertentie op onze kabelkrant.

Deze is in bedrijf tijdens wedstrijddagen en te zien in de kantine.

De kosten van deze advertentie zijn € 15,00 per maand.

De Overeenkomst wordt na verloop van het  eerste seizoen stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

De lay-out van de advertentie dient door de sponsor te worden aangeleverd.

Boardingsponsoring

 Op het  gemeentelijke sportcomplex aan de Schulpweg in Rotterdam, van de voetbalvereniging De Egelantier Boys
zijn verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van reclameborden.

Eén mogelijkheid is om rond het hoofdveld een reclamebord te plaatsen.

De huurprijs van een standaardbord rond het hoofdveld met de afmeting van 300 cm x 80 cm bedraagt € 750,00 per 3 jaar
inclusief maken van het bord en onderhoud.

 


DIT ZOU U BORD KUNNEN WEZEN


Tekst en/of logo worden door de adverteerder opgegeven of in overleg met De Egelantier Boys samengesteld.

Shirtsponsoring

 Naast volledige tenuesponsoring is shirtsponsoring mogelijk.

Ook hier wordt de naam van uw bedrijf prominent op het shirt aangebracht.

Een shirtsponsorpakket bestaat uit het volgende:

15 Tenues

1 keeperstrui

1 teamtas

1 waterzak
compleet

Ook deze sets kunnen weer aangevuld worden met andere sportkledingartikelen.


Opmerking:

Van de teams die uit zeventallen bestaan (de pupillen) is het aantal tenues in plaats van 15 op 10 gesteld.

Richtprijzen
Compleet tenue sponsoring Shirtsponsoring

Is mogelijk vanaf ons 2e Elftal

Seniorenelftal  € 800,00  € 650,00

Overige jeugd elftal. € 775,00  € 625,00

Pupillen zevental    € 500,00  € 400,00

 


ANDERE MOGELIJKHEDEN

Naast de hiervoor genoemde tenue- en shirtsponsoring biedt de Egelantier Boys u
nog de volgende mogelijkheden:

a) Het is mogelijk om één of meerdere teams van trainingspakken te voorzien.

b) Een ander aantrekkelijk reclameobject is het sponsoren van sporttassen met uw firmanaam.

De genoemde mogelijkheden kunnen volgens uw wensen worden uitgebreid of aangepast.


 
Ballensponsoring

 De bal is een onmisbaar attribuut bij het voetballen. Het zou ideaal zijn als elke voetballer op de training een eigen bal ter beschikking heeft.

Vooral bij de opleiding van de jeugd is een eigen bal erg belangrijk.

Omdat ballen sterk aan slijtage onderhevig zijn, drukken de uitgaven hiervan flink op het budget.

 En daarom is ballensponsoring zo belangrijk.

We onderscheiden de volgende mogelijkheden;

Sponsoring wedstrijdbal

Als men een wedstrijdbal schenkt voor een wedstrijd van ons 1e en 2 elftal.

De donatie voor zo’n wedstrijdbal bedraagt € 50,00

Sponsoring ballen voor de jeugd

Het is ook mogelijk om een wedstrijdbal aan een jeugdteam te schenken.

De donatie voor een bal voor de jeugd bedraagt € 30,00

De naam van de schenkers van de ballen wordt een jaar lang in het clubblad vermeld en tevens wordt de naam van de gever in het clubgebouw aangebracht.

Sponsoring van jeugdactiviteiten

 De jeugd neemt bij de Egelantier Boys een belangrijke plaats in.

Door extra aandacht te geven aan

JEUGDOPLEIDINGEN

zal het spelniveau op een hoger plan gebracht kunnen worden.

Door naast de competitie deel te nemen aan JEUGDTOERNOOIEN  of ze zelf te  organiseren, hoopt de Egelantier Boys een bijdrage te leveren aan de sociale contacten van de jeugd.

Wij kunnen hierbij een donatie goed gebruiken b.v. ondersteuning aanschaf bekers.

  Contact

Omdat deze brochure maar een beperkt aantal sponsormogelijkheden aangeeft, zijn er ook andere manieren van
sponsoren mogelijk.

U kunt hierover kontakt opnemen met P.R. man Jaap Wildschut.

 Jaap Wildschut

Tel.: 06-41569189

E-mail  info@egelantier-boys.nl

Website www.egelantier-boys.nl

 
Postadres
 

Suad Basic

Willem-Alexanderplns 86

2991 NG Barendrecht