• Contributie regeling clubcollect

  Index
  Jaarlijks zal de contributie automatisch vastgesteld worden volgens de in de algemene vergadering gemaakte afspraak.

   

  Nieuwe leden

  Nieuwe leden dienen bij aanmelding de volledige contributie vooruit te voldoen , melden zij zich aan na 1 januari dan dient de halve contributie voldaan te worden

   

  Korting
  Bij 3 of meer leden uit hetzelfde gezin, geldt dat er vanaf het 3e lid, een korting van 50% over het goedkoopste contributietarief gegeven wordt.

   

  Club Collect

  Sedert het seizoen 2017/2018 verzorgt Clubcollect de contributie-inning voor onze vereniging. Clubcollect is een online systeem dat de vereniging helpt met het innen van contributies via iDeal en automatische incasso. De betaalverzoeken hiervoor worden verstuurd via SMS en e-mail. Derhalve bent u er zelf voor verantwoordelijk dat de Egelantier Boys over uw juiste contactgegevens beschikt. Dus mocht uw telefoonnummer of e-mailadres (tussentijds) zijn gewijzigd, geef dit dan graag zo snel mogelijk door aan de vereniging. In het betaalverzoek vindt u een link naar uw persoonlijke betaalpagina van Clubcollect. Hier kunt u vervolgens kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. Houdt u er rekening mee dat er een opslag wordt berekend, indien u kiest om in meerdere termijnen te betalen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDeal.

  Wij verzoeken u het juiste IBAN nummer door te geven aan Egelantier Boys dat kan via info@egelantier-boys.nl of schriftelijk aan de secretaris Suad Basic Willem-Alexanderplantsoen 86 2991 NG Barendrecht

   

  Incasso
  Indien de contributie vervolgens niet vóór 1 december2018  van het lopende seizoen is ontvangen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, met dien verstande dat alle bijkomende kosten voor rekening van het desbetreffende verenigingslid zullen zijn.

  Schorsing
  Het verenigingsbestuur behoudt, het recht tot schorsing van het desbetreffende lid op ieder moment.

  .

  Opzeggingen
  Uiterlijk vóór 1 juni van ieder jaar dienen opzeggingen voor het komende seizoen schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt aan de secretaris van de vereniging. Restitutie van contributie bij vroegtijdig stoppen met voetballen, om wat voor reden dan ook, vindt per definitie niet plaats.

  Boete reglement

  Algemeen

  Periodiek ontvangst de vereniging van de KNVB een overzicht per lid van de in rekening gebrachte boete inzake overtreding van de KNVB regels in de ruimte zin.

  De kosten van deze boete wordt direct ten laste gebracht in de rekening courant van onze vereniging.

  Vervolgens word ter maandelijks door de KNVB automatisch geïncasseerd.

  Enkele voorbeelden van boetes zijn gele en rode kaarten,  niet opkomen als team bij wedstrijden, staken van een wedstrijd, beledigen van scheidsrechter door leider, trainer of grensrechter.

  De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding .

  Als uitgangspunt geldt bij Egelantier Boys te allen tijde dat de overtreder betaald

  Dat wil zeggen dat de speler, leider, trainer, grensrechter of zevental en elftal de boete zal moeten betalen

  Factuur

  Zodra het periodieke KNVB overzicht is ontvangen, wordt de opgelegde boete middels een factuur aan het betreffende lid in rekening gebracht

  Boetes

  • Niet opkomen bij een wedstrijd €10.00
  • Niet verschijnen of c.q. niet afschrijven ledenvergadering € 5.00