• Contributie

 • --

  Seizoen 2018-2019

  Verenigings

  Voetbalveld

  Totaal

  Senioren

  € 64,00

  € 116,00

  € 180,00

  JO18 - JO19

  € 42,00

  € 98,00

  € 140,00

  JO16 - JO17

  € 42,00

  € 86,00

  € 128,00

  JO14 - JO15

  € 42,00

  € 81,00

  € 123,00

  JO12 - JO13

  € 42,00

  € 75,00

  € 117,00

  JO10 - JO11

  € 42,00

  € 69,00

  € 111,00

  JO7 - JO9

  € 42,00

  € 41,00

  € 83,00

  Niet spelend lid

  € 64,00

  € 0,00

  € 64,00

  Donateur

  € 40,00

  Contributie exclusief € 10,00 inschrijfgeld.

  De betalingen gaan d.m.v. factuur. Deze factuur wordt gestuurd door clubcollect.

  Clubcollect stuurt de factuur via SMS, E-mail of indien nodig per brief.

  Het voetbalseizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei.

  Als u kiest voor een regeling dient u contact op te nemen met clubcollect.

  Postbanknummer : NL17 INGB 0000 772610

  t.n.v. Penningmeester "De Egelantier Boys"

  Rotterdam

 • Clubcollect

  Sinds 1 maart 2018 verzorgt ClubCollect de facturering, inning, herinnering en verwerking van de contributie voor Egelantier Boys. 

  Voordelen voor het lid 

  • Het lid ontvangt een persoonlijke betaallink via e-mail, sms en indien nodig per brief.
  • Het lid ontvangt herinneringen via e-mail, sms en indien nodig per brief indien betaling uitblijft.
  • Het lid kan discreet kiezen voor gespreid betalen. Betalen kan in één keer of in termijnen. Betalingen worden voldaan via SEPA incasso of iDEAL ,
  • In één keer betalen voor het gehele gezin (ook bij gespreid betalen mogelijk) is ook mogelijk.
  • Wanneer het lid kiest voor termijnbetalingen, worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij het lid:
   totale contributie onder de € 150 is € 1,- per termijn, totale contributie € 150 of hoger is € 2,- per termijn.

   Voordelen voor de Club 

  In één oogopslag kunnen we zien hoeveel is gefactureerd, betaald en openstaat. Op deze manier heeft de club een realtime inzicht in de status van de betalingen van contributienota’s, sponsorgelden, toernooigelden en administratieve boetes.

  Leden betalen veilig via iDEAL of blijven gebruikmaken van de automatische incasso. Bij een stornering wordt automatisch een nieuwe betaalmogelijk via de e-mail, sms en indien nodig per brief naar het clublid verzonden en met IDEAL is afletteren niet meer nodig.

  Door snel en eenvoudig te factureren is er een hoger percentage geslaagde inningen, een betere cashflow en een einde aan lastige inningstrajecten. 

  ClubCollect verzorgt momenteel al voor meer dan 200 verenigingen de contributie inning. Voor meer informatie en ervaringen van reeds aangesloten clubs, zie www.clubcollect.com 

  Wat niet wijzigt is ons contributiebeleid