• Jeugdsubsidie

  Jeugdsportfonds Rotterdam

  Voor wie?
  Het fonds richt zich op Rotterdamse kinderen van vier tot en met zeventien jaar, waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum.

  Wat?
  Het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoedt twee soorten kosten die kinderen maken wanneer ze bij een sportvereniging sporten. De eerste is een vergoeding voor de contributie van een sportvereniging. De tweede zijn de daarbij benodigde sportartikelen. De maximale bijdrage per kind per jaar bedraagt € 225,-.

  Hoe?
  Een aanvraag verloopt altijd via een intermediair. Dit zijn personen die op een professionele manier bezig zijn met jeugd, zoals een medewerker van Bureau Jeugdzorg of een leerkracht op school.

  Meer informatie
  Meer informatie kunt u vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/

  Stichting Leergeld Rotterdam 

  Voor wie?
  Schoolgaande kinderen van vier tot achttien jaar van ouders met lage inkomens.

  Wat?
  Stichting Leergeld Rotterdam ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële
  hulp te verstrekken voor bijvoorbeeld schoolreisjes, een computer etc.
  De stichting treedt ook op als intermediair voor het Jeugdsportfonds Rotterdam.
  Alleen de kosten van een lopend seizoen of schooljaar komen voor vergoeding in aanmerking.

  Hoe?
  Een aanvraag voor een huisbezoek kan
  worden ingediend door het versturen van
  het digitale aanvraagformulier op www.leergeld.nl/rotterdam.
  Ook kunt u Stichting Leergeld Rotterdam bellen tijdens het telefonische spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend van 10:00 ?? 12.00 uur op telefoonnummer 010-2400189.

  Meer informatie
  Meer informatie kunt u vinden op www.leergeld.nl.

  Rotterdampas

  Voor wie?
  Ieder kind van zes tot en met zeventien jaar kan € 25 korting op de jaarcontributie bij ruim zeventig deelnemende sportverenigingen krijgen.

  Wat?
  Naast korting op de contributie biedt deze pas diverse andere kortingsmogelijkheden.

  Hoe?
  De kortingen worden direct bij het betalen van de bedragen verdisconteerd. Dat betekent dat de korting is verrekend in het bedrag van de contributie dat leden moeten betalen. Leden dienen daarvoor naar de vereniging te communiceren dat zij een Rotterdampas hebben.

  Meer informatie
  Meer informatie over de Rotterdampas verkrijgt u via www.rotterdampas.nl of 010-4984666