• Nieuwe vertrouwenspersoon

  Iedereen die bij Egelantier Boys voetbalt, sport of werkt, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving.
  Dat kan als iedereen zich sportief gedraagt en elkaar met respect behandelt.

  Helaas komen ongewenste omgangsvormen overal voor, ook in de sport. Denk bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, agressie of geweld. Ook seksuele intimidatie is een ongewenste omgangsvorm. Het kan daarbij gaan om een opmerking over iemands lichaam, een arm om de schouder of een tik tegen de bil.
  Als degene die dit ondergaat het niet leuk vindt is er sprake van ongewenst gedrag en moet het ophouden. Seksuele intimidatie in de vorm van begluren van mensen in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting mag nooit.

  Bij Egelantier Boys proberen we ongewenste omgangsvormen te voorkomen.
  Maar als je toch te maken krijgt met ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. Dat kan als je slachtoffer bent, of als je iets ziet gebeuren waarvan je denkt dat het niet kan. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je je verhaal kwijt in een vertrouwelijk gesprek en word je geholpen de juiste weg te vinden om tot een oplossing te komen.
  Ben je slachtoffer van ongewenst gedrag of heb je hiervan signalen opgevangen, neem dan via e-mail of telefoon contact op met de vertrouwenscontactpersoon en laat weten hoe wij je kunnen bereiken om een afspraak te maken.

  Per 3 april hebben wij Patrice van de Geijn bereid gevonden om deze vertrouwenstaak binnen Egelantier Boys te gaan vervullen. Patrice heeft een zeer ruime ervaring in de zorg en de hulpverlening. Zo heeft zij in een orthopedagogisch centrum met moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren gewerkt. Op dit moment begeleidt zij mensen met een beperking op de werkvloer bij de Gamma. Wij zijn dan ook heel blij dat Patrice met zoveel ervaring de taak van vertrouwenspersoon op zich wil nemen binnen Egelantier Boys.
  Contactgegevens: Patrice van de Geijn Telefoon: 06 - 48 30 94 28 E-mail: patrice.vandegeijn@hotmail.com
  Elke laatste woensdag van de maand heeft Patrice in de bestuurskamer een inloopuur van 18:45 tot 19:45 uur. Heeft u Patrice direct nodig neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.