• Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG,  een nieuwe strengere privacywetgeving, houdt onder andere in dat verenigingen moeten voldoen aan deze wet.

    Lees meer