• Opzeggen of Overschrijving

  Opzeggen of overschrijving Opzeggen vóór 1 juni 2019 De voorbereiding voor het seizoen 2019-2020 is voor het bestuur al in volle gang.
  Het bestuur dient voor 31 mei 2019 aan de KNVB aan te geven met welke teams er  volgend jaar gevoetbald zal worden, in welke klasse en met (gewenste) aanvangstijd.  Om hier goed invulling aan te kunnen geven, dient bekend te zijn hoeveel spelers er  volgend seizoen zijn.
  We willen natuurlijk dat iedereen lid blijft, maar wil je niet langer lid zijn van Egelantier Boys, dan dien je het lidmaatschap van Egelantier Boys schriftelijk op te zeggen voor 1 juni 2019.
  Anders wordt automatisch het lidmaatschap voor één seizoen verlengd en blijft u  contributieplichtig. Opzeggen kan door een brief te sturen aan de secretaris, de heer Suad Basic, Willem-Alexanderplaats 86, 2991 NG Barendrecht of per mail:  Info@egelantier-boys.nl
  Overschrijvingen naar een ander vereniging kan tot 15 juni 2019 u dient bij overschrijving wel voor 1 juni 2019 op te zeggen anders zullen wij  1/3 van de jaarcontributie in rekening brengen voor de periode 1 juni 2019 tot  15 juni 2019. dit omdat wij de elftallen al hebben moeten inschrijven voor  1 juni en daar zijn inschrijfkosten voor gemaakt.
  Als u overschrijving naar egelantier boys aanvraagt en deze later weer intrekt,  brengen wij bij intrekking voor 1 september 2019 50% van de contributie in rekening, na 1 september 2019 bent u de volledige contributie verschuldigd.
   
  Mondeling opzeggen via leider/ trainer of (jeugd)bestuurslid is dus niet toegestaan. U krijgt een altijd een bevestiging van de uitschrijving.

  Het bewijs van uitschreven moet u goed bewaren, zodat u het kan overleggen als dit nodig is.
  Restitutie van contributie bij vroegtijdig stoppen met voetballen om wat voor reden dan ook vindt per definitie niet plaats.
   
  Het Bestuur